Εισιτήριο τρένου

Κάποτε απορούσα για την παιδεία των ευρωπαίων. Τώρα απλώς την επικροτώ…

Υπενθύμιση Νο 1:  “Δείξτε το εισιτήριο σας. Είναι σαν το χαμόγελο. Είναι καλύτερα όταν είναι αυθόρμητο.”

Αφίσα σε βαγόνι τρένου SNCB, στο Βέλγιο!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s