Μεταπτυχιακό στην Οργανωσιακή Ψυχολογία & Μπιζνες, ξένες γλώσσες (φυσικά ΚΑΙ γαλλικά), κι εργασία σε διαφορετικούς τομείς (από προσωπική βοηθός διευθυντή φαρμακευτικής έως και σερβιτόρα σε τοπικό καφέ. Με αυτή την χρονολογική σειρά, λόγω περιστάσεων δηλ. λόγω οικονομικής αλλά και προσωπικής κρίσης…).

Advertisements